Odkrywać wciąż

Odkrywać wciąż powierzchnię obcego ciała
Jak się odkrywa nieznany ląd
Podbijać wciąż tereny nieznane
W przemocy dotyku zachłannych rąk
Płynąć wciąż dalej przez nurty niezbadane
Żeglować odważnie przez szalejący sztorm
Zwycięsko się wspinać na wypukłości
Na obłe pagórki, kuszące wzniesienia
Obsuwać się w pasji w odpowiadające im
Niemo zgodne doliny, ponętne wgłębienia
Unosić się wciąż, wysokości swej nie obniżać
Z lotu ptaka te dwa ciała splątane podziwiać
Sprawować kontrolę i władzę absolutną
Poddawać się, ulegać wpływom rezolutnym
Reklama